Vi är din partner och inte en konkurrent.

När vi startade Taxus för tio år sedan slog vi fast ett antal viktiga grundpelare för vår affärsidé. En var att vi skulle bygga upp rejält med resurser i form av en stor maskinpark. En annan att vi skulle ha fast anställda och mycket duktiga maskinförare.

Vi bestämde också att vi inte bara ska erbjuda olika maskinlösningar utan även duktiga anläggare och snickare med specialkompetens.Vi ska också bygga upp ett nätverk av seriösa maskinägare och transportörer. Allt för att underlätta för att våra kunder ska slippa leta efter resurser och kompetenser på olika håll, på Taxus samlar vi allt under ett tak.

Vi bestämde oss också för att vara en renodlad uthyrningspartner som aldrig går in och konkurrerar om entreprenaduppdrag.

Vår affärsidé betyder trygghet för Taxus kunder. Du behöver aldrig tvivla på vår ambition, vi ska alltid erbjuda bra, snabba och flexibla hyrlösningar. Som kund hos Taxus kan du lägga all din kraft på dina entreprenad- och byggprojekt, och vi ser till att alla de resurser och kompetenser som ska vara på plats finns där. På rätt plats och i rätt tid.

Vi tar ett bredare miljöansvar med klimatkompensering

Ordning och reda är en arbetsprincip som omfattar mycket av det vi gör på Taxus. I allt från arbetsförhållanden och arbetsmiljö till skötsel av maskinparken. Vi tycker också att det ska vara ordning och reda när det gäller miljöarbetet.

Miljöaspekterna har alltid vägts in vid våra maskininköp och givetvis finns alla de miljödokument som krävs till alla våra maskiner. Högsta möjliga miljöstandard är viktigt för oss och vi strävar efter att ligga i framkanten i miljöfrågor så långt det ä tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Internt diskuterar vi också miljöarbetet ut ett kretsloppsperspektiv för att driva miljöarbetet framåt. Sedan är det oundvikligt så att stora grävmaskiner under arbete, och trots en ständig teknisk utveckling, innebär en miljöpåverkan. I vår moderna maskinpark finns den senaste generationen av maskiner som kännetecknas av minskad bränsleförbrukning och även minskade koldioxidutsläpp. Det är bra, men vi vill göra mer för miljön.

Som en del av miljöarbetet har Taxus tagit beslut om att utreda möjligheterna att satsa på klimatkompensering.

Kontakta våra kundansvariga

Bo Bingmark
0705 – 10 27 30

Börje Ivarsson
0703 – 05 88 85

Taxus AB

Mejselvägen 5
444 32 Stenungsund

0303 – 72 90 00

info@taxusab.se