”Det ska vara ordning och reda, och det är det på Taxus”

På Taxus är vi stolta över vår personal.

All hårdvara, som moderna maskiner med ny teknik, de senaste tillbehören och verktygen är en viktig resurs, men den absolut viktigaste tillgången är personalen som representerar Taxus. Var och en är en viktig kugge i maskineriet och en bidragande orsak till Taxus goda rykte ute hos kunder och leverantörer samt på alla projektplatser. Många av våra maskinförare har arbetat på Taxus i många år.

Trivselfaktorn är också hög. På Taxus arbetar vi efter den enkla regeln att det ska vara roligt att gå till jobbet. Vi gör saker tillsammans som stärker sammanhållningen och satsar mycket på kompetensutveckling

Tryggheten som anställd hos Taxus

En av Taxus maskinförare är Tobias Fongelius, här är några ord från honom om tryggheten som anställd hos Taxus:
“För mig är det viktigt att känna mig trygg i min roll som anställd. Jag behöver ha 100% förtroende för att min arbetsgivare gör allt den kan för att mitt arbete ska kunna flyta på så smidigt som möjligt ute på fältet, och den tryggheten känner jag hos Taxus!”

– Hos oss på Taxus råder det ordning och reda. Det ger trygghet och det betyder mycket. Maskinparken är modern med den senaste tekniken och det är givetvis viktigt för att alla ska trivas. Kombinationen bra maskiner och duktiga maskinförare som trivs med sitt företag och jobb, är också en styrka när vi är ute på uppdrag. Kunderna värdesätter det och vi känner verkligen att vi är viktiga kuggar som betyder mycket för att bygg- och anläggningsprojekten ska rulla på som de ska.

Kontakta våra kundansvariga

Bo Bingmark
0705 – 10 27 30

Börje Ivarsson
0703 – 05 88 85

Taxus AB

Mejselvägen 5
444 32 Stenungsund

0303 – 72 90 00

info@taxusab.se