Med "Taxus TotalRent" kan ni lägga mer tid på att driva anläggningsprojekten.

Stora entreprenaduppdrag innebär stora utmaningar för alla bygg- och anläggningsföretag, men också för industrier som driver egna projekt. Tidsplaner måste hållas, kostnaderna vara under kontroll, många involverade kräver mycket projektledning och samordning. Allt tar tid och kräver stora personella resurser.

Finns det möjlighet att frigöra tid och lägga större fokus på det som är själva kärnverksamheten i en entreprenad finns det mycket att vinna. Det är också därför Taxus erbjuder helhetslösningen “Taxus TotalRent“.

När vägar ska anläggas, broar byggas och markarbeten genomföras inför stora byggprojekt krävs det alltid mycket maskiner och duktiga maskinförare och anläggare. Samtidigt behövs det också transportlösningar för bortforsling av material, eller för att få material på plats. Anläggningsprojekt måste ha rätt material i rätt tid till rätt plats så länge projektet pågår.
Allt arbete ska dessutom planeras och samordnas på ett effektivt sätt. Dels för att tidsplanerna ska hålla men också för att ha kostnadskontroll. Det här tar tid från personer som egentligen skulle behöva tiden till andra viktiga entreprenadfrågor.

Vi tittar på vad ert anläggningsprojekt ställer för krav och föreslår sedan en helhetslösning.

Taxus VD Lars Karlsson säger så här om vad “Taxus TotalRent” innebär och hur tjänsten kan förenkla för kunderna.

– Taxus har länge haft alla förutsättningar för att kunna erbjuda breda helhetslösningar. Vi har en stor maskinpark, många egna förare och yrkesarbetare, ett nätverk med duktiga maskinägare och sist men inte minst alla resurser hos stora transportörer som vi samarbetar med. Tillsammans har vi också massor av kunskap och erfarenhet om vad som krävs i de delar av ett projekt där vi kan hjälpa till. Vi kan titta på ett anläggningsprojekt och sedan föreslå en skräddarsydd helhetslösning. För våra kunder betyder det stora kostnadsbesparingar men också andra viktiga fördelar, säger Lars.

Ring gärna till Lars Karlsson på 070-589 63 09 för mer information om "Taxus TotalRent".

Du kan också kontakta våra kundansvariga säljare.

Bo Bingmark

0705 – 10 27 30

Börje Ivarsson

0703 – 05 88 85

Produkter vi erbjuder

  • Grävmaskiner från 800 kg till 50 ton. Kan utrustas med hydraulhammare, Crusher, GPS-styrning, våg, grip mm.
  • Pålkapning
  • Minigrävare
  • Teleskoptruckar
  • Rälsburna maskiner
  • Kranar upp till 30 tm
  • Dumprar
  • Anläggningsarbetare / Rörläggare
  • Snickare / Betongkompetens
  • Transportlösningar

Kontakta våra kundansvariga

Bo Bingmark
0705 – 10 27 30

Börje Ivarsson
0703 – 05 88 85

Taxus AB

Mejselvägen 5
444 32 Stenungsund

0303 – 72 90 00

info@taxusab.se